Kontakt Forma

Mesazhi:


Kontakt Info


Adresa: Rexhep Mala 28A,
  10000 Prishtinë,
  Republika e Kosovës

Tel.: +37744551610
  +37744555494
  +37744831421

Email:info@clickgroup-ks.com

... make the best click

Komponenti kyç i shërbimeve të CLICK GROUP është në dedikimin që të ofrojmë shërbime sa më kualitative në fushën e teknologjisë dhe relacioneve me opinion të zgjedhura për të ju përshtatur nevojave tuaja individuale apo kompanisë suaj.

Facebook

Twitter