IT Consulting

Përdorimi i teknologjisë në mënyrë adekuate është njëri ndër kriteret kryesore të suksesit të biznesit tuaj.
Click Group ofron një eksperiencë të stafit të sajë të IT-së në konsulta të ndryshme dhe afate të ndryshme kohore.
Click Group ofron këto shërbime të konsulencës:

- Menaxhim të projekteve
- IT Përkrahje
- Integrim të sistemeve
- Përkrahje Teknike,
- VPN Përkrahje,
- Dizajnim dhe konfigurim të rrjetave kompjuterike,
- VoIP Platformë,
- IPTV Solutions,
- Backup Services,
- Audio,Video dhe Web Conferencing.

Ne jemi fleksibil dhe në gjendje të përballemi me kërkesat tuaja si në vlerësimin e sistemeve të ndryshme, rekomandime për përmirësime eventuale, për zgjedhjen e teknologjive adekuate, menaxhim të projekteve etj.