Product Development

Click Group ka një eksperiencë në zhvillimin e produkteve të ndryshme sipas porosisë tuaj. Shërbimet tona janë të klasifikuara si më poshtë:

- Zhvillimi i web aplikacioneve në bazë të porosisë
Teknologjia: HTML5, CSS3 , PHP, Asp.Net MVC3, MySQL, SQL Server R2 etj.

- Zhvillimi i CMS portaleve duke u bazuar në teknologjitë e fundit.
Teknologjia: Joomla, WordPress, DotNetNuke etj.

- Zhvillimi i desktop aplikacioneve.
Teknologjia: Visual Studio 2010, C# , VisualBasic.Net, SQL Server R2 etj.

- Zhvillimi i mobile aplikacioneve.
Teknologjia: iOS, Android, Blacbarry, Windows Phone etj.

- Zhvillimi i facebook aplikacioneve.

- Zhvillimi i bazës së të dhënave.

- Rregullime të sistemeve me open source (kodë të hapur).

- Testimi i aplikacioneve të ndryshme.

Për të gjitha shërbimet Click Group ofron një bashkëpunim , mirëmbajtje dhe përkrahje të vazhdueshme të aplikacioneve që i zhvillonë.
Për të treguar punën tonë mund të zhvillojmë ndonjë aplikacon për prototip pa pagesë.